فلزیاب پرقدرت


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب پرقدرت باید بتواند یک هدف کوچک طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC یا حرکت با سرجستجوگر تفکیک نماید و این عمق زیاد برای یک هدف طلا کوچک یا یک تکه طلا کوچک بستگی به عمق نهائی ان فلزیاب یا طلایاب دارد و به نسبت عمق نهائی ان فلزیاب یک تکه طلا را میتوانید در عمق قرار داده تا فلزیاب انرا پیدا نموده و تفکیک نماید

برای اینکه با فلزیاب بتوان به نهایت عمق برای کاوش یک دفینه یا گنج یا یک هدف دست یافت ابتدا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید از نوع مواد معدنی ومنابع صحنه کار مطلع بوده و سپس نوع الیاژ هدف را به نسبت نوع مواد معدنی ومنابع صحنه کاردرفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  وتنظیمات سطح و حجم  ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X سیستم فلزیاب تعیین نموده یا اعمال گردد و تعیین درست تنظیمات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION وسطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE را با در نظر داشتن اندازه و عمق و الیاژ هدف یا طلا و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار در سیستم فلزیاب تعیین نمود تا سیستم فلزیاب برای کاوش نوع  و مرکزطلا یا هدف به حد مطلوب برسد.

نوع علائم منتشر شده یا دریافت گردیده در مدار سیستم فلزیاب برای تشخیص اهداف در عمق اثر میگذارد در عمق یابی هر میزان امواج و جریان و انرژی و فرکانس منتشره در حد پائین باشد توان تشخیص فلزیاب برای یک هدف در عمق زیاد افزایش یافته .


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب HX_200


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

سلام. فلزیاب HX_200  چقد شعاع و عمق نشان می دهد

نوشته فلزیاب HX_200 اولین بار در پرسش و پاسخ فلزیاب : +++++09196638253++++4455400 مشاوره رایگان خرید فلزیاب پدیدار شد.


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب HX_200


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

سلام. فلزیاب HX_200  چقد شعاع و عمق نشان می دهد

نوشته فلزیاب HX_200 اولین بار در پرسش و پاسخ فلزیاب : 09196638253 مشاوره رایگان خرید فلزیاب پدیدار شد.


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب پی مکس 3


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

سلام .من 2ماه پیش یک فلزیاب PIMAX3 خریده ام اما کارایی ندارد به نظر شما قابل تعمیر و ارتقا هست

نوشته فلزیاب پی مکس 3 اولین بار در پرسش و پاسخ فلزیاب : +++++09196638253++++4455400 مشاوره رایگان خرید فلزیاب پدیدار شد.


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب پی مکس 3


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

سلام .من 2ماه پیش یک فلزیاب PIMAX3 خریده ام اما کارایی ندارد به نظر شما قابل تعمیر و ارتقا هست

نوشته فلزیاب پی مکس 3 اولین بار در پرسش و پاسخ فلزیاب : 09196638253 مشاوره رایگان خرید فلزیاب پدیدار شد.


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

ردیاب پراپی فوقالعاده هوشمند HX300


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

SGHL ردیاب پراپی هوشمند HX300 محصول کدام کشور است آیا کارایی دارد؟

 

نوشته ردیاب پراپی فوقالعاده هوشمند HX300 اولین بار در پرسش و پاسخ فلزیاب : +++++09196638253++++4455400 مشاوره رایگان خرید فلزیاب پدیدار شد.


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

ردیاب پراپی فوقالعاده هوشمند HX300


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

SGHL ردیاب پراپی هوشمند HX300 محصول کدام کشور است آیا کارایی دارد؟

 

نوشته ردیاب پراپی فوقالعاده هوشمند HX300 اولین بار در پرسش و پاسخ فلزیاب : 09196638253 مشاوره رایگان خرید فلزیاب پدیدار شد.


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب خواص فرکانسی طلا


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب خواص فرکانسی طلا را در صورتی میتواند تشخیص داده که توان تشخیص فرکانس طلا و فرکانس فلزات را داشته باشد و این نوع فلزیاب که بتواند خواص فرکانسی طلا یا خواص فرکانسی انواع فلزات را تشخیص داده و تفکیک نماید باید ازنوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب ها و دستگاه ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و …. یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  یا مگنتی یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتوردر اصل قدرت تفکیک طلا یا اهداف را بنابر خواص فرکانس طلا یا  خواص فرکانسی فلزات را نداشته بخصوص توان تفکیک خواص مغناطیسی فلزی مانند طلا را از دیگر منابع و فلزات و ذرات بصورت مجزا از هم طبقه طلا که غیر اهنی است را ندارد به ویژه توان تفکیک اهداف مانند طلا در عمق زیاد را ندارد ودر مجموع  این نوع فلزیاب ها طلایاب نمی باشد زیرا این دسته فلزیاب ها در نهایت خواص مغناطیسی بین فلز اهنی با فلزیاب غیراهنی را دارد و قدرت تفکیک طلا را بصورت مجزا از هم طبقه طلا مانند مس یا روی یا برنز را دارا نمی باشد

طلایاب گنج یاب حتی به فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوردارمادون قرمز یا التراسونیک که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تمام توان قدرت تشخیص و تفکیک نمی توان طلایاب گنج یاب به خریدار فلزیاب معرفی نمود با انکه یک اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب حرفه ای با این نوع سیستم فلزیاب طلایاب گنج یاب بهتر میتواند هدف واقعی را تفکیک نموده و تشخیص دهد و در عمق زیاد نیز اهداف را تفکیک مینماید

 


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب انحراف تفکیک طلا


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

در فلزیاب انحراف تفکیک طلا میتواند از اثراشتباه درتنظیمات یا وجود منابع اکسید شده در اطراف طلا پدید اید و برای رفع انحراف تفکیک طلا در فلزیاب تشخیص وضعیت منابع و مواد معدنی صحنه کار و تعیین خطوط مغناطیسی مزاحم از دیگر منابع و مواد معدنی که میدان مغناطیس پرتراکم را دارا میباشد و وضعیت حوزه مغناطیسی و حوزه فرکانسی در ان محدوده و خلاء مغناطیسی پدید امده از هوازدهی باید مورد ارزیابی و تشخیص قرار بگیرد تا از تفاوت این محدوده ها و محل ها بتواند تنظیمات را تغییر داده تا مرکز هدف اصلی یا طلا اشکار گردد  

موضوع انحراف در تفکیک و تشخیص فلزیاب طلایاب گنج یاب میتواند عوامل متفاوت داشته باشد در ابتدا نوع مدار فلزیاب یا مدار طلایاب گنج یاب که وضعیت توان فلزیاب را تعیین مینماید مطرح میباشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و …. یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  یا مگنتی یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتور یا هر نوع فلزیاب از نوع سنسور مغناطیسی نیز طلایاب گنج یاب نمی باشد یا هیچکدام این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص خواص فرکانس طلا یا خواص فرکانسی فلزات را نداشته تا توان تفکیک برای رفع انحراف تفکیک طلا شکل بگیرد و خواص فرکانس فلزات یا خواص فرکانس طلا توسط فلزیاب فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص است تا با تغییر این تنظیمات بتوان رفع انحراف تفکیک طلا یا فلزات و مناطق دارای وضعیت متفاوت از نظر خطوط مغناطیسی یا هوازدهی را مشخص نمود


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

طلایاب گنج یاب


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

طلایاب گنج یاب در اصل کاربرد فلزیاب را داشته و فلزیاب با تفکیک از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را میتوان طلایاب گفت ولی گنج یاب را نمی توان به هیچ نوع فلزیاب با هر نوع کاربرد اطلاق نمود و اینکه ابراز میگردد که گنج یاب فقط یک فلز قدیمی یا گنج را پیدا مینماید و فلز جدید یا طلا جدید را تشخیص نمی دهد اصول کار فلزیاب را ندارد چه برسد به انکه اصل کار گنج یاب را داشته باشد

طلایاب گنج یاب یک سیستم فلزیاب یا دستگاه فلزیاب است که بتواند طلا را تفکیک نماید تفکیک طلا در هر نوع فلزیاب بصورت دقیق و مجزا قابل انجام نمی باشد طلایاب گنج یاب را بصورت عام و عمومی در بازار فلزیاب مطرح مینمایند با انکه نام اصلی و علمی و صنعتی طلایاب گنج یاب همان فلزیاب است

طلایاب گنج یاب که بتواند گنج یا دفینه یا اثار باستانی یا طلا قدیمی را پیدا یا کاوش نماید باید فلزیابی باشد که بتواند اهداف را از یکدیگر تفکیک نماید و با این توان تفکیک درفلزیاب اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید بتواند بین هدف واقعی با دیگر منابع و ذرات را تشخیص داده

طلایاب گنج یاب که بتواند در هر شرایطی واکنش درست از خود نشان دهد بسیارموضوع مهمی برای موفقیت است واکنش یا پاسخ درست فلزیاب به این معنا است که ذرات و دیگر اهداف یا منابع مزاحم باعث انحراف و خطا در سیستم فلزیاب طلایاب گنج یاب ایجاد ننماید


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254